คณะกรรมการตอบปัญหาศาสนาของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตอบปัญหาศาสนาของมหาวิทยาลัย
لجنة الفتوى
คณะกรรมการตอบปัญหาศาสนาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร

        1001  คณะอะห์ลุ้ลฟัตวา จัดตั้งขึ้นในสมัยของ เชคมุศตอฟา อัลบารอมีย์ ชัยค์อัซฮัรในเวลานั้น  เมื่อวันที่ 12 เดือนญามาดิ้ลอูลา ฮ.จ. 1354 เพื่อทำการตอบปัญหาแก่มุสลิมทั่วไปที่มีปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อาจหาทางยุติได้ ก็จะให้คณะอะห์ลุ้ลัตวาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเป็นผู้ชี้ขาด การตอบปัญหานี้จะตอบเฉพาะตามแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์ วั้ลญะมาอะห์ คือแนวทางของอิหม่ามทั้ง 4 มัซฮับ โดยจะให้ผู้ถามเลือกเอาว่าจะให้ตอบตามมัศฮับใด และทางคณะกรรมการก็จะตอบให้ตามที่ผู้ถามต้องการหนึ่งในสี่มัศฮับนั้น เป็นการสะดวกแก่ผู้ถามไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสำนักงาน โดยโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 950-819 (ไคโร) รับตอบปัญหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแตเวลา 10.00 – 13.00 น. ทุกวัน เว้นวันศุกร์และวันเสาร์ โดยมีคณะกรรมฯ รวม 11 ท่าน เป็นอุละมาอ์ที่สังกัดมัศฮับฮานาฟี 3 ท่าน มาลีกี 3 ท่าน ชาฟีอี 3 ท่าน และจากมัศฮับอะห์หมัด อิบนุ ฮัมบัล 2 ท่าน รวมทั้งประคณะกรรมการฯ ด้วย เป็น 12 ท่าน ปัจจุบันมี ศ. ดร. ซะอีด อามีร เป็นเลขานุการ ท่านสังกัดมัศฮับฮานาฟี สำหรับผู้ที่มีข้อข้องใจ หรือต้องการความจริงจากอัลอัซฮัรก็ติดต่อสอบถามได้ที่มัสยิดอัลอัซฮัร หรือจะโทรศัพท์ไปถามก็ได้ตามหมายเลขดังกล่าว แล้วท่านจะพบสัจธรรม

          ส่วนหนึ่งที่คณะอะห์ลุ้ลฟัตวาได้ตอบคือ เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศิลอด ซึ่งทัศนะที่ถูกต้องที่สุด คือทัศนะที่ถือว่าแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องตามประเทศอื่น โดยอาศัยฮาดิษที่รายงานมาจากกุ-รอยบ์ และซะอีด บิน ฟัยรูซ และเรื่องการทิ้งละหมาดจะทิ้งด้วยเจตนาหรือไม่ ต้องชดใช้ทั้งหมด ตอบเมื่อวันที่ 25 ซุลเกาะดะห์ เกี่ยวกับเรื่องการดูดวงจันทร์นี้ท่านเชค อะติมะห์ ซ็อครี่ ประธานคณะกรรมการอะห์ลุ้ลฟัตวาและสภาวิจัยอิสลามของอัลอัซฮัรได้กล่าวว่า การที่ถือว่าต้องทำตามประเทศนี้ประเทศนั้น เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า หากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านั้นดีก็ให้ประกาศตามกันได้ หากไม่ค่อยลงรอยกันก็จะเอาประเทศใครประเทศมันไม่ต้องตามประเทศข้างเคียง

        เกี่ยวกับการทำเมาลิดนั้น ทางอัซฮัรได้ตอบไว้อย่างชัดเจน โดย ศ. ดร. อับดุลฮาลีม มะห์มูด  / ชัยค์ยาดั้ลฮักก์ อาลียาดั้ลฮักก์ / ชัยค์อับดุลเลาะห์ อัลมัซซัด และเชคฮาซานีล มัคลูฟ ดังรายงานต่อไปนี้

123

        อนึ่ง การทำเมาลิดนั้น ถือว่าเป็นซุนนะห์ หะซะนะห์ หนึ่งในบรรดาซุนนะห์ต่างๆ ซึ่งท่านร่อซู้ล (ซ้อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซั้ลลัม) ได้กล่าวไว้ว่า

قال النبي صلى الله عليه وسلم :  من سن سنة حسنة فله اجرها … الحديث

“ผู้ใดสร้างแนวทางอันดีงามไว้ แน่นอนเขาจะได้รับผลบุญจาการกระทำนั้น และผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาด้วย”

        และมีรายงานจากท่านรอซู้ล ที่ท่านตอบคำถามที่ว่า ทำไมท่านจึงถือศีลอดในวันจันทร์ ท่านได้ตอบว่า วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน และเป็นวันที่ฉันได้รับตำแหน่งนบี จากการปฏิบัติอามั้ลเป็นพิเศษมากกว่าวันอื่นๆ นักวิชาการส่วนมากจึงถือว่า การทำเมาลิดนั้นเป็นเรื่องของศาสนา และสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติ เป้าหมายของการทำเมาลิดนั้นคือ การชุโกรต่ออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา และมีการอ่านอัลกุรอาน การซิกรุ้ลเลาะห์ การทำซอดะเกาะห์ การอ่าน-สอนชีวประวัติ ของท่านร่อซู้ล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำทั้งสิ้น และ ศ. ดร. อาลี ญุมอะห์  มุฟตีของประเทศอียิปต์ ได้ฟัตวาไว้ว่า การทำเมาลิดนั้น เป็นอามั้ลที่ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นการแสดงถึงการรักท่านนบี ซ้อลลัลลอฮู อะลัยฮิ วะซั้ลลัม

17

ภาพ ชัยค์ อาลี ญุมอะห์ ในงานเมาลิด อันนะบะวี่ย์ อัชชะรีฟ ที่มัสยิดในเขตบ้านเกิดของท่าน (มัสยิดฟาดิ้ลเขตซิตตะ อ๊อกโทเบอร์)

        สำหรับผู้ที่ริเริ่มทำเมาลิดนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำซอดะเกาะห์  การรำลึกนึกถึงท่านร้อซู้ล  และ ฯลฯ คือ ท่านอิหม่ามอุมัร อิบนุ มูฮัมมมัด เป็นชาวอียิปต์ โดยใช้มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเป็นศูนย์กลางในการจัดงานนี้ ซึ่งมีนักวิชาการ และนักการฝ่ายปกครองมาร่วมงานมากมาย ผู้นำอียิปต์ในสมัยนั้น อมาอซรุดดีน ก็ได้เข้าร่วมการจัดงานเมาลิดครั้งแรกนั้นด้วย และงานเมาลิดก็จัดขึ้นที่มัสยิดอัซฮัรขึ้นทุกๆปี ตลอดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ (สำหรับผู้ที่ต้องการจะเห็นหรือเที่ยวชมกิจกรรมนี้สามารถไปดูได้ในช่วงเทศกาลที่เขาจัด และท่านจะพบความจริงด้วยตัวท่านเอง) ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานใหญ่ๆ ที่เป็นประธานในการจัดงานเมาลิดนี้ คือ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร และกระทรวงเอากอฟ สภาตุรุกซูฟีย์ และสภาสูงเกี่ยวกับศาสนา และตามมัสยิดต่างๆ ทั่วประเทศอียิปต์ สำหรับสถานที่ที่จัดงานนนี้ มีทั้งที่มัสยิดอัซฮัร มัสยิดฮูเซ็น มัสยิดซัยยิดะห์ซัยหนับ

18         การจัดเมาลิดในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรนั้น ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ด้วยกัน  ช่วงแรกแห่งการจัดเมาลิดนี้คณะต่างๆ ของอัซฮัรจะจัดกันเองตามคณะของตัวเอง  โดยมีคณะบดีมาเป็นประธานจัดงาน ในงานนั้นจะมีการประกวดบทความ การท่องจำอัลกุรอาน และอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเข้ารับรางวัลจากชัยค์อัซฮัร

19

ภาพ ชัยค์ อาลี ญุมอะห์ ในงานเมาลิด อันนะบะวี่ย์ อัชชะรีฟ ที่มัสยิดในเขตบ้านเกิดของท่าน (มัสยิดฟาดิ้ลเขตซิตตะ อ๊อกโทเบอร์)

         สำหรับมัสยิด ฮูเซ็น นั้น ก็มีการจัดงานเมาลิดเช่นเดียวกัน แต่เป็นงานระดับชาติ กระทรวงเอากอฟ เป็นผู้จัด และได้เชิญประธานาธิบดีมาเป็นประธานในพิธี และมี ร.ม.ต. เอากอฟเป็นประธษน ในกรณีที่ประธานาธิบดีมาไม่ได้ ท่านจะแต่งตั้งผู้อื่นมาแทนท่านทุกครั้งไป ส่วนมากแล้ว ท่านจะแต่งตั้งผู้ว่าการกรุงไคโรมาเป็นประธานในพิธีแทนท่าน  ในงานนี้จะมีเชคอัซฮัร อธิการบดี มุฟตีแห่งดารุ้ลอิฟตาอ์ ผู้นำหรือประธานตุรุกซูฟีย์ คณะรัฐมนตรี และมุสลิมทั่วไปเข้าร่วมงาน วิทยุ โทรทัศน์จะถ่ายทอดสดตลอดงานจนกระทั่งเสร็จพิธี พิธีการนั้นเขาจะเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดอิชาอ์ เริ่มต้นด้วยการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน หลังจากนั้นประธานจัดงานอ่านชีวประวัติศาสดา ซอลาหวาต ต่อจากนั้นบรรดานักวิชาการต่างๆ กล่าวคำปราศรับ หลังจากนั้นบรรดาผู้มาร่วมงานก็จะร่วมกันกล่าวบทซอลาหวาต ซิกรุ้ลเลาะห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

20

ภาพ ชัยค์ อาลี ญุมอะห์ ในงานเมาลิด อันนะบะวี่ย์ อัชชะรีฟ ที่มัสยิดในเขตบ้านเกิดของท่าน (มัสยิดฟาดิ้ลเขตซิตตะ อ๊อกโทเบอร์)

menu
menu