คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

 

كليات جامعة الازهر

คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

         คณะต่างๆ ของมาหวิทยาลัยอัลอัซฮัรนี้มีมากกว่า 50 คณะ ตั้งอยู่เกือบทุกจังหวัดของประเทศอียิปต์ และต่างประเทศอีกหลายประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์ ไม่สามารถเข้าเรียนนได้ทุกคณะ เข้าได้เฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรจำกัดไว้เท่านั้น ก่อนหน้านี้ (ก่อนสมัยเชคอะห์มัด ต็อยยิบ จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง) นั้น นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ในจังหวัดใดก็ได้ ตามแต่จะเลือก แต่หลังจากนั้น ม. อัซฮัรได้ออกกฎระเบียบห้ามนักศึกษาที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์เข้าศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ยกเว้นให้เข้าศึกษาในกรุงไคโรเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความสะดวกในการดูแล

152

คณะที่รับนักศึกษาหญิง มีดังต่อไปนี้

 1. كليات الدراسات الاسلامية والعربية
 2. كليات الدراسات الانسانية คณะมนุษย์ศาสตร์ (แบ่งอีก 7 แผนก คณะนี้ต้องเสียค่าเทอม)
 3. كلية التجارة คณะพานิชยศาตร์ (เสียค่าเทอม)
 4. كلية الطب คณะแพทย์ศาสตร์
 5. كلية طب الاسنان คณะทันตแพทย์
 6. كلية الهندسة คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. كلية العلوم คณะวิทยาศาสตร์

*** คณะที่ 3/4/5/6/7 ต้องเสียค่าเทอม

 

คณะที่รับนักศึกษาชายต่างชาติ มีดังต่อไปนี้

 1. كلية اصول الدين بالقاهرة

คณะอุซูลุดดีน (ศาสนศาตร์) ในกรุงไคโร / ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

คณะอุซูลุดดีน แบ่งออกเป็น 4 แผนก

 • แผนกตัฟซีร (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) และวิชาที่เกียวกับอัลกุรอาน
 • แผนกฮาดิษ (วจนะศาสดา) และวิชาที่เกี่ยวข้องกับฮาดิษ
 • แผนกอะกีดะห์ (ศาสตร์แห่งการศรัทธา) และปรัชญา
 • แผนกดะวะห์ (ศาสตร์แห่งการเผยแผ่) และวัฒนธรรม

 

 1. كلية الشريعة الاسلامية والقانون بالقاهرة

คณะบทบัญญัติและกฎหมายอิสลาม ในกรุงไคโร ใช้ระเวลาศึกษา 4 ปี

คณะนี้แบ่งออกเป็น 3 แผนก

 • الشريعة الاسلامية (ความรู้ว่าด้วยเรื่องบทบัญญัติอิสลาม) ระยะการศึกษา 4 ปี
 • الشريعة والقانون (ความรู้ว่าด้วยเรื่องกฎหมายสากล) ระยะการศึกษา 5 ปี
 • الشريعة والقانون (ความรู้ว่าด้วยเรื่องกฎหมายสากล) ภาษาอังกฤษ / ศึกษากระบวนวิชาต่างๆที่อยู่ในหลักสูตรของ อัชชะรีอะห์ และ กอนูน (แผนที่ 2) ด้วยภาษาอังกฤษ ระยะการศึกษา 5 ปี

 

 

 1. كلية اللغة والعربية بالقاهرة

คณะอักษรศาสตร์ ภาษาอาหรับ ระยะการศึกษา 4 ปี แบ่งออกเป็น

 • الشعبة العامة แบบทั่วไป
 • التاريخ والحضارة เชิงประวัติศาสตร์, อารยะธรรมและความเจริญรุ่งเรือง
 • الصحافة วารสารศาสตร์

 

 1. كلية الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة

คณะศึกษาศาสตร์ ระยะการศึกษา 4 ปี

 

 1. كلية التجارة بالفاهرة

คณะพานิชยศาสตร์ ระยะการศึกษา 4 ปี

 

 1. كلية اللغات والترجمة بالقاهرة

คณะอักษรศาสตร์และการแปล ระยะการศึกษา 4 ปี แบ่งออกเป็น

 • ศึกษาศาสตร์อิสลามด้วยภาษาอังกฤษ (ศึกษาระดับเตรียมก่อน 1 ปี)

ศึกษาศาสตร์อิสลามด้วยภาษาฝรั่งเศษ (ศึกษาระดับเตรียมก่อน 1 ปี)

ศึกษาศาสตร์อิสลามด้วยภาษาเยอรมัน (ศึกษาระดับเตรียมก่อน 1 ปี)

ศึกษาศาสตร์อิสลามด้วยภาษาแอฟริกา (ศึกษาระดับเตรียมก่อน 1 ปี)

ภาษาอังกฤษและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ (ศึกษาระดับเตรียมก่อน 1 ปี)

 • ภาษาสเปนและวรรณกรรม

ภาษาฮิบรูและวรรณกรรม

ภาษาตุรกีและวรรณกรรม

ภาษาฝรั่งเศสและวรรณกรรม

ภาษาเยอรมันและวรรณกรรม

ภาษากรีกและอิตาลี

ภาษาแอฟริกาและวรรณกรรม

ภาษาเปอร์เซียและวรรณกรรม

ภาษาอุรดุและวรรณกรรม

 

 1. كلية التربية بالقاهرة

คณะคุรุศาสตร์ในกรุงไคโร ระยะเวลา 4 ปี

ศึกษาศาสตร์อิสลาม/ภาษาอาหรับ/ภูมิศาสตร์

ภาษาอาหรับ/ภาษาฝรั่งเศส/ประวัติศาสตร์

เพื่อที่จะได้รับใบปริญญาบัตรทางด้านงานสังคมสงเราะห์และพัฒนาชุมชน

เพื่อที่จะได้รับใบปริญญาบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาในวิชาหนึ่งจากสาขาต่างๆ ต่อไปนี้

ธรรมชาติและเคมี – ประวัติศาสตร์ของธรรมชาติ  –  คณิตศาสตร์

 

 1. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بمدينة طنطا

คณะอัลกุรอานเพื่อการอ่านและวิชาต่างๆ ของการอ่าน ในเมืองฏอนฏอ ระยะการศึกษา 4 ปี (รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับการรับรองทางด้านการอ่านเท่านั้น)

 

 1. كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة

คณะเผยแพร่อิสลาม ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 4 ปี

 

 1. كلية الطب بالقاهرة

คณะแพทย์ศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 6 ปี

 

 1. كلية الصيدلية بالقاهرة

คณะเภสัชศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 5 ปี

 

 1. كلية طب الاسنان بالقاهرة

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยาการศึกษา 4 ปี

 

 1. كلية الهندسة بالقاهرة

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 5 ปี

 

 1. كلية العلوم بالقاهرة

คณะวิทยาศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 4 ปี

 

 1. كلية الزراعة بالقاهرة

คณะเกษตรศาสตร์ ในกรุงไคโร ระยะการศึกษา 4 ปี

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ได้หมายความว่า เรียนฟรีทุกคณะ คณะที่ต้องเสียค่าเทอมมีดังนี้

 • الدراسات الانسانية كلية
 • كلية التجارة
 • كلية الطب
 • كلية طب الاسنان
 • كلية الصيدلية
 • كلية الهندسة
 • كلية العلوم
 • كلية الزراعة

 

กฎและเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับซะนะวีย์ของอัซฮัร ทั้งสายสามัญและศาสนา จากประเทศอียิปต์ และผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในคณะอิสลามศึกษาปฏิบ้ติและทฤษฎี
 • นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับซะนะวีย์จากสถาบันอัลบุอูศอิสลามียะห์จากประเทศอียิปต์ และผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อในคณะอิสลามศึกษาและทฤษฎี
 • นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองวิทฐานะเทียบเท่าระดับซะนะวีย์ของอัลอัซฮัรและสถาบันอัลบุอูศจากต่างประเทศ และต้องการที่จะศึกษาต่อในคณะอิสลามศึกษาปฏิบัติและทฤษฎี
 • นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันเฉพาะทางด้านการอ่าน (กิรออาต) ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในคณะอัลกุรอาน และศาสตร์ต่างๆ ของอัลกุรอานที่เมืองฏอนฏอ
 • นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าระดับชั้นซะนะวีย์ของอียิปต์จากต่างประเทศ ผู้ซึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติและทฤษฎี นอกจากคณะต่างๆนี้ (แพทย์ศาสตร์, ทันตกรรม, เภสัชศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์) โดยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยเงินตราต่างประเทศ และจะไม่มีการผ่อนปรนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ไม่รับนักศึกษาต่างชาติไม่ว่าสัญชาติใดในคณะต่อไปนี้ แพทย์ศาสตร์, ทันตกรรม, เภสัชศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ เว้นแต่เมื่อมีการยื่นเสนอต่ออธิการบดีของมมหาวิยาลัย
 • ผู้ได้รับประกาศนียบัตรระดับซะนะวีย์ และผ่อนผันให้ระยะเวลา 2 ปีก่อนปีที่จะเข้าสมัคร และเพิ่มเวลาเป็น 3 ปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาแม่ การศึกษาต่อในคณะด้านศาสนา รวมถึงนักศึกษาจากซูดานใต้

 

 153การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรที่สมบูรณ์

– การรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาในคณะอิสลามศึกษาจะสมบูรณ์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงจำนวนนักศึกษาชาวอียิปต์ อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาต่างชาติในคณะอื่นจากอิสลามศึกษาต้องไม่เกิน 10 % ของนักศึกษาชาวอียิปต์ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และลำดับขั้นในการรับนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาต่างชาติที่รับทุนการศึกษาจากอียิปต์หรืออัลอัซฮัร
 2. นักศึกษาต่างชาติที่รับประกาศนียบัตรซะนะวีย์ของอัซฮัร หรือซะนะวีย์ของสถาบันบุอูศจากอียิปต์
 3. นักศึกษาต่างชาติที่ได้ระบประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับซะนะวีย์ของอัลฮัซฮัร หรือระดับซะนะวีย์ของสถาบันบุอูศ
 • ทำการสอบจัดลำดับชั้นภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาหญิงต่างชาติ ซึ่งไม่ได้พูดภาษาอาหรับ (จากผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะจากประเทศต่างๆ ที่พูดภาษาอาหรับ) ก่อนที่จะเข้าเรียนในคณะที่เลือก และบุคคลที่สอบไม่ผ่านจะต้องเข้าเรียนในศูนย์การสอนภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับเป็นระยะเวลา 1 ปีและหลังจากนั้นจะได้เข้าเรียนในคณะที่เลือก หลังจากทำการสอบภาษาอาหรับ และผ่านในการสอบและจะถูกปฏิบัติดังเช่นเป็นนักเรียนใหม่
 • นักเรียนหญิงต่างชาติที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศอียิปต์ ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในคณะอื่นนอกจากคณะด้านศาสนา และผู้ที่ศึกษาในชั้นเตรียม ไม่อนุญาตให้นักเรียนเหล่านี้ลงทะเบียน เว้นแต่จะได้จ่ายค่าลงทะเบียน ค่าประกันต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนตามหลักสูตร ตามระเบียบที่กำหนดไว้
 • นักเรียนหญิงต่างชาติ (ซึ่งไม่ได้พูดภาษาอาหรับ) จะไม่ได้เข้าเรียนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลับยอัลอัซฮัร เว้นแต่จะต้องมีเงื่อนไขต่างๆ อันครบถ้วน ดังต่อไปนี้
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรซานาวีย์ จากประเทศของตน และถ้าเป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าระดับชั้นซะนะวีย์ของอัลอัซฮัร ก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรได้
 • ถ้าหากประกาศนียบัตรของนักศึกษาหญิงนั้นไม่ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าระดับชั้นซะนะวีย์ของอัลอัซฮัร
 • ถ้าหากนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาในคณะต่างๆ อะมะลียะห์ นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียน 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเข้าเรียนปีหนึ่งของคณะ ถ้าหากนักศึกษาต้องการที่จะเรียนในคณะ ชัรอียะห์ นักศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับชั้นซะนะวีย์ของอัลอัซฮัร ผ่านทางสถาบันบุอูศอิสลามียะห์ ในระดับชั้นที่เหมาะสมหลังจากการสอบวัดระดับชั้น
menu
menu