สภาวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
สภาวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

 

مجمع البحوث الاسلامية

สภาวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

         11 สภานี้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร โดยมีอีหม่ามอักบัร ชัยค์อัซฮัร เนประธาน ทำหน้าที่วิจัยเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เช่น ปัญหาขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ตรวจสอบหนังสือต่างๆที่พิมพ์ออกจำหน่าย เมื่อพบสิ่งต่างๆ ทีผิดต่อหลักการศาสนาหรือหนังสือที่พิมพ์ออกจากสถานที่ต่าวงๆ ที่ผิดต่อหลักอิสลาม ก็จะจัดการประชุมและออกแถลงการณ์ หรือพิมพ์หนังสือแจกจ่าย เพื่อให้มุสลิมได้รู้ถึงสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด

         สภานี้มีชื่อเดิมว่า هيئة كبار العلماء โดยมากรรมการรวมทั้งหมด 30 ท่าน เป็นผู้สันทัด เชี่ยวชาญด้านศาสนาเป็นอย่างดีเยี่ยม จากสาขาต่างๆ ทุกสาขา อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางมัสฮับฮานาฟี 3 ท่าน, มาลีกี 2 ท่าน, ชาฟีอี 2 ท่าน, ฮัมบาลี 1 ท่าน ที่เหลือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอิสลาม และเป็นผู้เคร่งครัดในศาสนา หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็นชื่อ مجمع البحوث الاسلامية กระนั้นก็ยังคงใช้ระเบียบการเดิมเป็นส่วนใหญ่ เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ บ้างเล็กน้อย เช่นเพิ่มจากเดิม กรรมการทั้งหมด 30 ท่าน มาเป็น 50 ท่าน ในจำนวนนี้ 40 ท่านเป็นอุละมาอ์ (นักปราชญ์) ของอียิปต์ ส่วนอีก 10 ท่าน เป็นอุมามาอ์จากต่างประเทศที่ส่งชื่อเข้ามาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ

         12 สภานี้ จัดการประชุมขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมสามัญประจำปีทุกปี โดยมานักปราชญ์จากต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย โดยแบ่งหน่วยงานต่างๆ ออกเป็นดังนี้

  1. لجنة السيرة النبوية ทำหน้าที่รวบรวมและวิจัยซุนนะห์ของท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ (ซ้อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซั้ลลัม)
  2. لجنة البحوث القرآنية ทำหน้าที่ตัฟซีร (ขยายความอัลกุรอาน) ตัดสิ่งที่แปลกปลอมและแทรกแซงเข้ามาในตัฟซีร จากพวกอิสราเอลที่พยายามทำลายอิสลาม และแต่งตำราที่เกี่ยวกับอัลกุรอานออกไป
  3. لجنة المسجد الاقصى ทำหน้าที่เกี่ยวกับมัสยิด อัลอักซอ
  4. لجنة البحوث الفقهية ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย ฟิกฮ์อิสลาม (หลักบทบัญญัติ)
  5. لجنة العقيدة والفلسفةทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอากีดะห์ (หลักศรัทธา) และปรัชญาอิสลาม
  6. และอื่นๆ อีกหลายหน้าที่

 

menu
menu