หมู่บ้านนักศึกษานานาชาติ ฯลฯ
หมู่บ้านนักศึกษานานาชาติ ฯลฯ

مدينة البعوث الاسلامية

หมู่บ้านนักศึกษานานาชาติ (หอพัก)

291905          เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอียิปต์ที่ได้รับทุนการศึกษาจากอัซฮัรหรือจากองค์กรอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากอัลอัซฮัรจะอยู่ฟรี มีอาหารบริการ 3 มื้อ

          หอพักแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1954 สมัยประธานาธบดี ญาม้าล อับดุลนาซีร (นัซเซอร์)  หลังปฏิวัติโค่นล้มกษัตริย์ฟารูดเมื่อปี 1952  โดยมีเชคมะห์มูด ชั้ลโต๊ด เป็นชัยค์อัซฮัรขณะนั้น ด้วยเนื้อที่ 30 ไร่เศษ จำนวน 41 อาคาร อาคารละ 4 ชั้น มีนักศึกษาพักอยู่ที่นี่มากกว่า 75 ประเทศ ในพื้นที่แห่งนี้ ประกอบด้วยห้องสมุด มัสยิด ห้องอาหาร และสาธารณูปโภคครบทุกอย่าง ต่อมาหลังจากเชคฏอนฏอวีย์ ดำรงตำแหน่งชัยค์อัซฮัร ท่านได้สร้างหอพักขึ้นอีกหลายอาคาร

 

 

قطاع المعاهد الازهرية

ภาควิทยาลัยอัล-อัซฮัร

1381078684z4863t          โรงเรียนหรือมะฮัดต่าง ๆ ที่อยู่ในสังกัดของอัซฮัร ปัจจุบันมีมากกว่า 9,000 แห่ง (ปี 2013) ตั้งอยู่เกือบทุกจังหวัดของประเทศอียิปต์ โดยมีผู้อำนวยการมะอาฮิดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยใช้ชื่อตำแหน่งว่า رئيس قطاع المعاهد الازهرية

          ปี 2013 เชคยะอ์ฟัร อับดุลเลาะห์ เป็นผู้อำนวยการ สำหรับผู้ที่รับผิดชอบแต่ละมะฮัดนั้นคือ เชคมะฮัด (เชคของโรงเรียนนั้นๆ) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

          มะฮัดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. شعبة العلمي  สายสามัญ
  2. شعبة الادبي  สายศาสนา

เดิมทีสอนด้วยระบบดั้งเดิม คือการนั่งวงล้อมรอบครูผู้สอน ไม่มีการสอบ ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นระบบโรงเรียน มีการสอบเลื่อนชั้นเมื่อปี 1899 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มีสาขามากกว่า 9,000 แห่ง มีระดับอิบติดาอีย์ (ประถมศึกษา) ชาย-หญิง เดิมทีใช้เวลาเรียน 6 ปี

 

 

معهد البعوث الاسلامية

วิทยาลัยนานาชาติ

311981_0          วิทยาลัยนี้สอนเฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านั้น ไม่รับชาวอียิปต์ นักเรียนชาวอียิปต์จะเรียนต่างหาก เฉพาะวิทยาลัยนานาชาตินี้มีนักเรียนมากกว่า 72 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  1. ระดับเตรียม เรียน 2 ปี
  2. ระดับเอี๊ยะดาดีย์ เรียน 3 ปี
  3. ระดับซะนะวียฺ เดิมทีเรียน 5 ปี ปัจจุบันเรียน 3 ปี

การสมัครเข้าเรียน

          นักเรียนที่ไม่มีประกาศนียบัตรหรือมีแต่ไม่มีมีการรับรองวิทยฐานะ ต้องสอบเข้าแล้วแต่จะได้ระดับไหน ส่วนนักเรียนที่ไม่มีประกาศนียบัตรที่ได้รับรองจากมะฮัดบูอูศ ก็เข้าเรียนได้ตามระดับที่ได้รับการรับรองเลยโดยไม่ต้องสอบเข้า

images

menu
menu