องค์กรอุละมาอ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์กรอุละมาอ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
هيئة كبار العلماء
องค์กรอุละมาอ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

          องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1961 ต่อได้ถูกยกเลิกไป หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2012 ท่านจอมพลฮูเซ็น ตอนตอวีย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ (ชั่วคราว) หลังจากที่ประชาชนอียิปต์ลุกขึ้นขับไล่ประธานาธิบดีฮุสนี มูบาร็อก ออกไปได้ ได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่แก่อัลอัซฮัร และได้เอาองค์กรนี้กลับคืนมาอีก ในมาตราที่ 32 ระบุไว้ว่า คณะกรรมการต้องมีไม่เกิน 40 คน โดยมีอีหม่ามอักบัร ชัยค์อซฮัร เป็นประธานคนปัจจุบัน ชื่อว่า ศาสตราจารย์ ดร. อะห์หมัด มูฮัมัด อัตต็อยยิ๊บ เป็นประธานองค์กร และศาสตราจารย์ ดร. อับบาส โชมาน เป็นเลขานุการ

16

คุณสมบัตรของคณะกรรมการ

 1. ต้องเป็นอุละมาอ์ที่มาจาก 4 มัศฮับ คือมัศฮับชาฟีอี, มาลีกี, ฮัมบาลี, ฮานาฟี ต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
 2. อายุต้องไม่น้อยกว่า 55 ปี
 3. ต้องเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้เคร่งครัดต่อศาสนาและมีตักวาสูง
 4. ต้องมีคุณวุฒิระดับ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทางด้านชะรีอะห์และอักษีรศาสตร์
 5. ต้องไม่เคยได้รับโทษคดีอาญามาก่อน
 6. ต้องเลื่อมใสศรัทธาในอะกีดะห์ อะห์ลิสซุนนะห์ วั้ลญะมาอะห์ (สายอะชาอิเราะห์และมาตะรีดิยะห์)ต้องยึดถือฟิกฮ์จากมัศฮับหนึ่งจากสี่มัศฮับนั้น
 7. ต้องมีผลงานในด้านการเขียนและวิจัย

15

หน้าที่ต่างๆ ขององค์กรนี้

 1. คัดเลือกชัยค์อัซฮัร
 2. คัดเลือกมุฟตี
 3. ตรวจสอบและพิจารณาปัญหาต่างๆที่ได้รับมา หลังจากวิเคราะห์พิจารณษแล้วจึงนำเสนอต่อสังคมต่อไป
 4. จัดประชุมประจำปีรวมกับสภาวิจัยอิสลาม
 5. จัดพิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนี้วิจัยออกมา

ตั้งแต่งเริ่มจัดตั้งสภาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการประชุมใหญ่ระดับโลกแล้ว 15 ครั้ง โดยมีอุละมาอ์จากทั่วโลกเข้าประชุมด้วย เว้นแต่ไทยเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากการขัดแย้ง หรือไม่ก็หาผู้เหมาะสมไม่ได้ หรือความสำคัญของไทยไม่มีความหมายในสายตาของอัซฮัรก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอิสลามทั้งหมด 208 เรื่อง

     ส่วนหนึ่งจากมติในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4/3/1967 มีมติว่าแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์ (มัศฮับฮานาฟี มาลีกี ฮัมบาลี) ถือเป็นกฎจำเป็นต้องปฏิบัติ และเป็นมัศฮับประจำชาติอิสลามด้วย ประธานในการประชุมครั้งนี้คือ ชัยค์ ดร. อับดุลฮาลีม มะห์มูด ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาฯ ขณะนั้น มีอุลามาอ์เข้าประชุมทั้งหมด52 ประเทศ ต่อมาท่านได้รับเลือกเป็นชัยค์อัซฮัรคนที่ 40  

     ปัจจุบัน ศ. ดร. อะห์หมัด ต๊อยยิ๊บ เป็นประธานฯ และ เชค เตาฟีก อับดุลอาซี๊ซ เป็นเลขานุการ  สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนมะดีนะห์ อันนัศร์ สำหรับอุละมาอ์ท่านใดที่ต้องการเป็นสมาชิก หรือต้องการหนังสือที่สภาฯ ได้พิมพ์ออกมาหลังการประชุมทุกครั้ง ติดต่อไปที่สำนักงานได้ เพราะมีหนังสือมากมายแจกให้ได้ตามความต้องการ

menu
menu